ORGANISATIEADVIES


De diensten van E-volv zijn erop gericht om de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers te vergroten om daarmee de effectiviteit van organisaties te verbeteren. E-volv adviseert en biedt ontwikkelprogramma's met bijbehorende instrumenten aan op het gebied van:

TALENT- EN TEAMONTWIKKELING

Professionele- en persoonlijke groei, autonomie en zingeving zijn factoren die bijdragen aan gemotiveerde en creatieve medewerkers.

 E-volv adviseert organisaties over een gestructureerde aanpak van talent- en teamontwikkeling waarbij autonomie, verbinding, zingeving en reflectie voorop staan.

Met een gesprekscyclus, handige instrumenten en advies over de aanpak van (team)coaching is jouw organisatie klaar voor een moderne manier van ontwikkelen.

 

BELONEN EN BEOORDELEN

In het bedrijfsleven is het vandaag de dag nog heel gebruikelijk om (prestatie)beloning en daarmee samenhangende beoordelingsgesprekken te gebruiken als instrumenten om het functioneren en de motivatie van medewerkers te verbeteren.

Toch is er inmiddels veel bekend over het averechtse effect van prestatiebeloning en het demotiverende karakter van beoordelingsgesprekken.   

Heldere doelen en reflectie zijn bijvoorbeeld betere aanjagers van motivatie en progressie.

E-volv helpt organisaties met een nieuwe aanpak van belonen en beoordelen om zo de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers te vergroten.

ZINGEVING

Zingeving gaat over de behoefte om het eigen bestaan of handelen een betekenis of waarde te geven, vaak passend bij iemands wensen.

Niet alleen de persoonlijke interesses van medewerkers zijn bepalend voor zinvol werk. 

Zo kunnen organisaties een goede match van persoonlijke drijfveren van medewerkers en de doelstellingen van de organisatie ondersteunen. 

Met een goed HRD beleid én de juiste cultuur in de organisatie zorg je ervoor dat medewerkers op hun plek zitten en weer gemotiveerd raken. E-volv helpt je hier graag bij.

MEER WETEN?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over de mogelijkheden.